Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu:

Reg. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014111

Cíl projektu:

Aktivity projektu:
Chůva – personální podpora MŠ

Projektové dny

Realizace projektu:
1.9. 2019 – 31.8. 2021